joi, 1 martie 2012

ReiKi, grad IIIa (2)

Cristalele
Acest capitol se ocupă de tehnologia de lucru cu cristalele dând mai multe exemple de folosire a cristalelor împreună cu simbolurile. Cristalele sunt compuse din siliciu şi oxigen şi reprezintă mediul din care putem amplifica energiile.
Cuarţul constituie un procent însemnat din scoarţa pământului. Aproape 75% din învelişul exterior al pământului este alcătuit din combinaţia dintre  siliciu şi oxigen. Alte  pietre preţioase şi metale sunt medii de amplificare a energiilor mult mai mici decât cuarţul. Cristalele de cuarţ sunt cu adevărat purtătoarele unor energii din lumină de înaltă frecvenţă. Aceste frecvenţe sunt transformatoare de energie, unul dintre motivele pentru care cuarţul este atât de eficient, este acela că matricea lui este alcătuită din tetrahedroane (două prisme întrepătrunse la baze). Tetrahedroanele sunt compuse din patru triunghiuri puse împreună, formând o formă piramidală (de exemplu: o formă piramidală cu trei feţe, pe o bază triunghiulară). Un număr enorm de astfel de forme tridimensionale sunt îndesate una în alta, fiind aşezate în forme foarte precise, ca să alcătuiască matricea unui cristal. Aşa cum sunt, piramidele sunt puternice mijloace de amplificare a energiei. Cristalele absorb energia prin baza lor, o amplifică în corp şi apoi o transferă spre afară prin vârf.
Cuarţul este singurul tip de cristal care aparţine exclusiv planetei noastre. El nu doar canalizează lumina albă, dar chiar şi întregul spectru de culori. Veţi realiza că unele dintre  energiile canalizate de cristale este în realitate pură culoare.
Pentru a aprecia rolul cristalelor în vindecarea trupului şi spiritului uman şi nu numai, este important să înţelegeţi cât de mult din lumea noastră şi din trupul omenesc este alcătuit de fapt din  substanţe  cristaline. Tot din această lume are la bază natura cristalină. Când cristalele rezonează conform unor frecvenţe meticulos programate, ele sunt capabile să reacţioneze şi să transmită o multitudine de diverse energii. Trupul uman este, de asemenea, cristalin în structură. Elementul cu cea mai mare preponderenţă în trupul uman este apa, care nu este altceva decât un cristal lichid. Sângele este de asemeni cristal lichid. Urmele de minerale din organism sunt de natură cristalină. În interiorul creierului, glanda pineală şi pituitară sunt alcătuite  în majoritate din substanţe  cristaline ca şi celelalte glande ale sistemului endocrin. De aceea, lucrând cu cristale de cuarţ asupra corpului, suntem capabili să programăm structura cristalină a corpului uman. Se va discuta cum se lucrează cu cristalele mai târziu, pe parcursul acestui capitol.
Cristalele lucrează cu orice fel de energie, nu numai cu energia care are origini în Lumină şi  în Iubirea Necondiţionată. Este, prin urmare, necesar ca orice om care lucrează cu cristale sau care posedă cristale să ştie cum să le purifice şi să le deprogrameze şi apoi să le reprogrameze. În primul rând trebuie să ştiţi că anumite cristale au mai fost folosite în trecut, ele fiind încă în structura acestui Pământ de la începuturi. În timpul altor civilizaţii (Lemuriană (civilizaţia „MU”), Atlantidă sau altele) s-a lucrat cu aceste cristale, dar nu întotdeauna pentru cauza Luminii, ci şi cu intenţii disociate de Lumină. Mulţi vor să creadă că Atlantida a fost un timp măreţ în istoria omenirii, că toţi erau preoţi, preotese, care ţineau de Lumină. Dar în realitate nu a fost aşa. Au existat multe energii discordante şi fracţiuni războinice pe Pământ  în timpul Atlantidei. Aceasta a condus la distrugerea civilizaţiei Atlantidei. Prin urmare, cristalele au mai fost folosite de multe ori în trecut, să lucreze cu energii, chiar fiind încorporate în pământ (zăcăminte). Câteodată cristalele care vă intră în posesie conţin încă programe care le fac să lucreze cu energii care nu-şi au originea în Lumină. Prin deprogramarea lor, opriţi cristalele de a mai lucra cu energii nedorite.
Există o diferenţă între  Programare şi Purificare pentru cristale. Programarea imprimă o comandă sau o formă-gând, o idee în matricea interioară a cristalului, aşa cum s-ar pune informaţia pe hard-discul unui  calculator.
Curăţirea sau purificarea cristalelor constă în curăţirea cristalelor de energiile nedorite acumulate în ele...
Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!
Purificarea şi programarea cristalelor
Instrumentul principal  în curăţarea şi programarea cristalelor este Intenţia.
Gândul este energie şi intenţia reprezintă cel mai important aspect în procesul de vindecare şi tratament în ReiKi. Când se desenează un simbol în minte sau este desenat cu mâna, ori se repetă numele acelui simbol, atunci se realizează conexiunea la energia acelui simbol. Se poate astfel spune că simbolul se conectează cu Intenţia.
Prin urmare, se va folosi intenţia pentru a curăţa şi deprograma cristalele. În primul rând se ţine cristalul cu baza în  palmă, de obicei în mâna dreaptă, iar vârful îndreptat spre mâna opusă, apoi se formulează în minte o intenţie şi intenţia va fi adresată cristalului: „Vei fi deprogramat (purificat sau curăţat)!”, apoi se reprogramează cristalul folosind aceeaşi metodă  a  Intenţiei, dar cu o mică diferenţă.
Practicanţii ReiKi ce au gradul II pot  folosi simbolurile; ţinând cristalul cu amândouă mâinile, se realizează conexiunea cu cristalul spunând (sau desenând cu privirea ori al treilea ochi) : Cho Ku Rei , urmat de  Sei He Ki, pentru a purifica cristalul de energiile nedorite acumulate, apoi   Cho Ku Rei! după care se afirmă despre cristal că este deprogramat şi curăţat de toate energiile nedorite (în unele cazuri poate trebuie repetată această procedură de trei ori), apoi se emite această intenţie prin cel de-al treilea ochi, sau pentru cei care nu sunt obişnuiţi să-şi folosească cel de-al treilea ochi, pot transfera  această intenţie prin mâini, ca şi cum s-ar transmite energia  vindecătoare prin mâini, ca mai apoi să se vizualizeze cum comanda - Intenţia - curge prin mâini, sau prin al treilea ochi şi prin mâini, în cristal. Este bine să se exerseze această lucrare de programare sau purificare, pentru a se găsi propria metodă de lucru.
Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!
Având programate cristalele cu programul iniţial necorupt al creaţiei, în concordanţă cu Voinţa Vivină, orice vindecare ce se va petrece, se va petrece automat fiind canalizată şi amplificată de cristal.
Pentru a şterge sau adăuga programe când cristalul este în alt loc, la distanţă, trebuie vizualizat cristalul asupra căruia se vrea a se lucra prin adăugarea sau ştergerea programului. Se trimite comanda mental spre cristal, urmată de simbolul  Hon  Sha Ze Sho Nen. Simbolul va purtea  mesajul către cristal şi-l va activa.
Cristalele programate pot fi folosite în diverse modalităţi. Unul dintre motivele pentru care cristalele sunt atât de potrivite în vindecare, este că ele  sunt capabile de a menţine frecvenţe foarte precise într-un mod egal şi uniform pe tot timpul lucrului. Din acest motiv, cristalele (de cuarţ)sunt folosite  în telefoanele mobile, în aparatele de emisie-recepţie şi în ceasuri. Cristalele au în interiorul lor matrice spiralate, unele învârtindu-se  spre dreapta, altele spre stânga, de aceea, se fac referiri la cristale ca fiind dreptace/stângace sau masculine/feminine. Cu toate acestea este de preferat a nu se utiliza genurile masculin sau feminin pentru cristale.
Privind direcţia în care este formată cea mai mică faţă a cristalului, se observă dacă faţa  aceasta  ţinteşte drept înainte; atunci ea indică faptul că cristalul poate fi folosit în orice mână şi că este un canalizator neutru de energii. Dacă faţa este înclinată spre stânga sau spre dreapta, atunci înseamnă că este un cristalul stângaci sau fie dreptaci.
Multe dintre cristale  au înclinaţii ale feţelor în unghiuri variate. Cu cât unghiul este mai ascuţit, cu atât este  mai mult orientat spre dreapta sau spre stânga. Câteodată se pot întâlni cristale care au o faţetă mică înclinată spre dreapta şi una înclinată spre stânga. În acest caz, cristalul are o spirală dublă şi poate fi folosit  în oricare dintre mâini. Cristalele stângace folosite în mâna stângă vor absorbi energia  negativă şi inflamaţia, în timp ce cristalele dreptace folosite în mâna dreaptă vor creşte energia. Când spirala este îndreptată drept în sus, atunci cristalul este foarte echilibrat şi poate fi folosit pentru oricare din aceste scopuri.
Cristalele se pot folosi ca unelte energizante în mâna;...
Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!
Pentru a energiza pacientul şi pentru a curăţi şi purifica aura şi meridianele, se plasează cristalele cu vârfurile orientate spre interior, spre pacient. Energia va intra prin baza cristalului, frecvenţa ei schimbându-se în timp ce trece prin tulpina cristalului şi va fi transmisă prin vârfuri. Se poate da, în acelaşi timp, pacientului şi energie prin metode ReiKi. Apoi se pot inversa cristalele, în aşa fel încât vârfurile lor să fie îndreptate în afara pacientului. Aceasta va avea ca efect scurgerea energiilor nedorite: scăderea temperaturii (în caz de febră) sau resorbţia inflamaţiei. Se completează şedinţa de vindecare prin inversarea, încă o dată, a cristalelor, îndreptând vârfurile lor spre pacient pentru a reenergiza şi echilibra pacientul încă o dată.
Cu ajutorul Intenţiei, a cristalelor sau a vindecării, este posibilă chiar reprogramarea minţii sau conştiinţei ori a conştiinţei structurilor celulare din corp. Acesta este unul dintre exemplele de lucru cu cristale asupra trupului fizic şi asupra conştiinţei umane. Sângele, de exemplu, poate fi reprogramat să devină un cristal viu de lumină. Sângele circulă în toate părţile corpului, spre toate celulele corpului, aşa că poţi se poate codifica acest cristal viu, lichid, cu codurile de Lumina Divină. De exemplu, se poate programa sângele să canalizeze programul original nealterat al evoluţiei în această viaţă. În acelaşi mod se poate programa ADN-ul  care este, de asemenea, o structură cristalină. La un moment dat, în timpul istoriei  timpurii a lumii noastre, omul a avut 12 şiruri de ADN, dar 10 din aceste şiruri ne-au fost minimalizate de fiinţele din Orion. În timp ce schema  trupului fizic a structurii celulare a rămas neafectată, au jefuit de o mare parte a potenţialului nostru de conştiinţă. Aceasta s-a reflectat în faptul că 96% din capacitatea creierului zace dormind. Cu alte cuvinte, rezultatul final al faptului că omul are numai două şiruri de ADN active, este că numai 4% din creier este activ. ADN-ul este o parte vitală a corpului, aşa încât  toţi ar trebui să lucreze pentru activarea  tuturor celor 12 şiruri de ADN.
Folosind o combinaţie de simboluri ReiKi: Mer Ka Fa Ka Lish Ma[1], Cho Ku Rei şi Cristale (în combinaţie cu vizualizări ale diferitelor energii), se poate accelera expansiunea  ADN-ului activ. “Tratamentul” se începe prin  vizualizarea cele două şiruri de ADN deja existente în una din celule (ADN există în trupul eteric) de unde se face conexiunea cu sursa (cu Dumnezeu) şi cu centrul Pământului. După aceasta se vizualizează cele două şiruri de ADN extinzându-se  prin adăugarea a încă a două şiruri, vizualizând prin urmare patru  şiruri de ADN. Apoi se adaugă încă două  şi tot aşa până când se vizualizează toate cele 12 şiruri, fără efort. Se vizualizează cele 12 şiruri cum devin active, pulsând cu coduri vii de lumină, cu programul iniţial nealterat al creaţiei lui Dumnezeu Mamă şi Tată, care este codul personal pentru această viaţă. Dacă se vrea accelerarea acest proces transformaţional, atunci trebuie vizualizat ADN-ul devenind codificat cu coduri din cheile lui Enoch.
Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!
 Se poate, de asemenea, vizualiza ADN-ul codificat cu  literele de foc din cele cinci alfabete sacre (Egiptean vechi, Sanscrit, Sumerian, Chinez şi Ebraic). Nu este necesar să se ştie ce sunt aceste coduri, ci doar să  afirmaţi că „şirurile de ADN devin activate (programate) cu aceste coduri". Codurile ştiu ele însele ce sunt.
O Mandală alcătuită din cristale sub forma Stelei lui David cu şase colţuri sau chiar o Stea dublă a lui David cu 12 colţuri este, de asemenea, o foarte puternică modalitate pentru reprogramarea ADN-ului, sângelui şi pentru a activa matricea minţii umane. Se pot adăuga subprograme cristalelor  folosite în astfel de Mandale, şi anume: „Să extindă ADN-ul cu codurile de lumină divină, cu codurile chei din cheile lui Enoch şi cu literele sacre de foc din cele cinci limbi sacre!” Prin programarea cristalelor în acest mod se câştigă capabilitatea de a activa Mandala pentru acest scop precis. Aceste mandale cu cristale reprezentând Steaua lui David au, de asemenea, multe alte utilizări. De exemplu: vindecarea pământului, îmbunătăţirea energiilor unor locuinţe, case, birouri, grădină sau la o scară mai redusă pentru a energiza apa cu ajutorul cristalelor.
Aplicaţiile sunt nenumărate. Când aceste Mandale sunt activate, ele creează o reflexie holografică a lor, care străbate dimensiune după dimensiune, până la Dumnezeu. Prin construirea şi activarea acestor mandale, se creează o coloană de lumină concentrată, care este dragoste pură şi compasiune necondiţionată, singura energie  cu adevărat vindecătoare.
Mama Pământ este, de asemenea, o fiinţă vie...
 Ea, ca şi omul, are un sistem de meridiane, care este cunoscut sub numele de Reţea (Grid Worg sau Ley-Li-Nes)...
Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!
Folosirea Pendulului cu Cristal este o metodă vastă care nu face subiectul acestei cărţi. Totuşi, este o metodă mult mai simplă decât mulţi îşi închipuie. Mulţi spun că folosirea pendulului este o metodă dificilă şi că necesită anumite haruri sau îndemânare a aceluia care îl foloseşte pentru a da rezultate reuşite. În realitate este cel mai simplu lucru din lume să se folosească pendulul. Oamenii sunt Anse Vii, primind şi transmiţând miliarde de energii şi frecvenţe în mod continuu. Răspunsurile care se caută prin folosirea pendulului sunt date de către Prezenţa Divină din fiecare, de către Sinele Superior. Pentru cei interesaţi în a încerca această metodă, mai întâi trebuie să-şi găsească un pendul: acesta poate fi făcut fie din metal, argint, aur, cupru, sau aliaje de fier sau plumb sau din cristale de cuarţ sau din minerale. La început se verifică prin „Întrebare” în ce mod se mişcă pendulul pentru răspunsul Da şi în ce mod de mişcă pentru răspunsul Nu. Se formulează gândul în minte ca Intenţie şi apoi se dă voie impresiilor să curgă în timp ce pendulul este “mişcat” de o minte imparţială. Se pune întrebarea şi apoi, golind mintea, se aşteaptă răspunsul de la pendul. Dacă răspunsul primit nu pare clar, se poate reformula întrebarea o dată sau de două ori. Se poate utiliza, de asemenea, această metodă a pendulului pentru a stabili ce tip de cristal este potrivit pentru o anumită lucrare. Se desenează un cerc cu compasul, se divide cercul în segmente egale (preferabil un număr impar) şi se scrie pe fiecare segment unul dintre tipurile de cristale ce se vrea a fi folosit. Se pune întrebarea pendulului despre tipul de cristal şi se lasă pendulul să se balanseze deasupra planşei, acesta arătând prin balansarea preponderentă pe o zonă tipul de cristal cel mai nimerit.
Tot prin această metodă se poate identifica un cristal.
Cartea “Radiestezia – blamată spre necunoaştere[2] detaliază pe larg această metodă!
Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!
Grilele de cristale
Geometria este o afirmare vizuală a relaţiilor matematice. Ea arată cum este energia când ia formă. Matematica defineşte relaţiile dintre un obiect şi alt obiect. Deoarece toate obiectele sunt în ultimă instanţă energie, se poate spune că orice energie se poate defini prin matematică. Fizica foloseşte matematica pentru a defini acţiunea energiei când se mişcă prin universul nostru tridimensional. Atunci ce este energia care circulă în universul cu patru sau mai multe dimensiuni? Dacă ieşim din universul formei, guvernat de trei dimensiuni şi controlat de spaţiu şi timp, trecem din corp în minte. Atunci a patra dimensiune trebuie să fie dimensiunea gândirii pure. Energia este întotdeauna energie, indiferent de dimensiune. Orice energie pe care o percepem în dimensiunea formei noastre trebuia să existe şi în dimensiunea gândirii. Cea mai înaltă dimensiune a energiei trebuie să fie Dumnezeu. Când energia coboară în dimensiuni mai dense, fiecare dimensiune îi modifică modalitatea  în care se exprimă şi în care este percepută, însă energia este întotdeauna energie.
Energia gândirii pure este de natură magnetică atunci când se deplasează prin cele trei dimensiuni - nu ca magnetul feros, un alt tip de energie înrudită cu gravitaţia. De aceea gândurile pot fi reţinute de cristale, asemănător stocării magnetice din computere. Orice formă există în cele patru dimensiuni ca gând. Acele forme de gând sunt imaginile unor forme geometrice. Dacă dorim să aducem energie din a patra dimensiune în a treia, trebuie să creăm formele de gând geometrice şi să le activăm mental. Cristalele ne ajută să ancorăm această a patra dimensiune, geometrică,  în universul nostru. Ele pot crea o poartă prin care curge energia. Acea energie este forţa care înseamnă viaţa pentru toate formele  biologice.
Reţelele de energie cu cristale  oferă un fenomen foarte divers. Se poate obţine o imensă sursă de energie, aparent de nicăieri. Această energie poate fi adusă în orice zonă doriţi. Ea va genera modificări energetice în orice obiect din câmpul respectiv. Reţelele cu cristale pot fi folosite în scopuri foarte diverse. Ele pot  încărca obiectele cu energia forţei de viaţă. Ele pot fi folosite ca să creeze puternice schimbări emoţionale în orice persoană care intră în aria lor. Gama de folosire cuprinde şi activitatea onirică conştientă din timpul somnului şi, la capătul enumerării, dar nu cel mai de pe urmă, ele pot fi folosite pentru vindecarea în absenţă.
Reţeaua cu patru laturi
Modelul acestei reţele seamănă cu o piramidă. Se aşază cristalele în pătrat. Se pune un al cincilea cristal  în centru. Nu are importanţă direcţia în care sunt orientate vârfurile cristalelor. Indiferent care este tipul  cristalului, important e să fie toate de acelaşi fel. Din considerente practice, ele ar trebui să aparţină familiei, cuarţuri fumurii sau ametiste, dar toate cinci să fie la fel, să nu fie amestecate.
Se numără cristalele  de la 1 la 5. Cristalul din stânga sus va fi numărul 1. Se numără în continuare spre stânga. Numărul 5 este în centru.
Se ţine un cristal în mâna dreaptă, îndreptându-l cu vîrful spre numărul 5 din centru; se vizualizează o rază de lumină ieşind din cristalul central, spre 1, ca o tijă de lumină solidă care face legătura cu cristalul 5 după care se “trimite”  o altă tijă de lumină de la 1 la 2 şi se completează triunghiul cu o altă tijă de lumină care face legătura între 2 şi 5. Ordinea legăturii este 5-1-2-5.
Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!
Reţeaua cu şase laturi
De această dată sunt necesare şapte cristale, şase dintre ele aranjate echidistant, într-un cerc, obţinând un hexagon, o formă geometrică cu şase laturi; Cel de-al şaptelea cristal se aşază în mijlocul hexagonului.
Se numerotează cristalele de la 1 la 7. Cristalul cel mai de sus este numărul 1. Se continuă numărătoarea spre stânga. Cristalul din centru este numărul 7.
Se activează reţeaua îndreptând un cristal spre numărul 7 din centru şi trăgând o bandă sau o tijă de lumină imaginară spre 1, de la 1 la 2 şi de la 2 înapoi la 7, vizualizând acest triunghi. Ordinea este 7-1-2-7.
Următorii paşi sunt de a realiza triunghiurile în ordinea 7-2-3-7, 7-3-4-7, 7-4-5-7, 7-5-6-7, 7-6-1-7.
Se obţine astfel o piramidă cu şase laturi. Ea seamănă şi cu un cristal văzut de sus. Se face activarea, îndreptând vârful cristalului de activare către cristalul  numărul 7 din centru şi se repetă Invocaţia Luminii cu voce tare, de trei ori: "Invoc Lumina  Cristului  lăuntric. Sunt un canal curat şi perfect. Lumina îmi este călăuză".
Se poate măsura acest câmp de energie activat; se obţine o rază medie de 12 metri din centrul reţelei.
Reţelele cu cristale pot fi folosite la încărcarea unui obiect sau a unei zone cu energia forţei de viaţă. Orice obiect din aceste reţele îşi va mări energia. El va absorbi şi va reţine o mare cantitate de energie vitală. Această energie poate fi transmisă oricărei forme biologice vii.
Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici![1] Simbol din Shamballa MDH
[2] Daniel-Dumitru Darie – Radiestezia, blamată spre necunoaştere, Ed. 3D, Drobet Turnu-Severin, 2009

Un comentariu:

Blogger spunea...

By using RentalCars you can discover cheap car hires from over 49000 locations worldwide.