miercuri, 29 februarie 2012

ReiKi, grad II (3)

Aplicaţii pentru practicanţii de Grad II

Intenţia
E de înţeles, este ştiut că ReiKi, prin intenţie, ajunge la destinatar în mod automat.
Se vizualizează persoana căreia se vrea a se face tratament, ca şi cum ar fi prezentă. O altă tehnică  este  de  a  înlocui mental organismul pe care se vor pune mâinile şi cu intenţia ca energiile să ajungă în locurile tratate.  Se poate, în acest fel, face un tratament ca şi cum ar fi direct pe organ sau pe o parte a corpului. Când se face vindecare la distanţă, de cele mai multe ori o se poate face doar prin intenţii. Din experienţă pot spune că e destul apoi să  simţiţi că  un fascicul de energie Ki pleacă de la mâini, din inimă, din suflet, din chakra coroană şi al treilea ochi, la persoana vizată. Spunând doar numele persoanei (şi, dacă se ştie, şi locaţia) şi intenţia duce energia Ki, sub forma cea mai blândă, dar puternică, direct la ea.
Prin ReiKi se poate reduce durerea rapid, cu un puternic efect, atunci când aceasta este solicitată special. Prin ReiKi nu se va elimina  durerea în cazul în care beneficiarul trebuie să meargă la medic. Puţin ironic se poate spune că el are nevoie de ea pentru a forţa prezentarea sa la un medic.
Se poate face un  întreg  tratament pentru o singură persoană, dar se pot, de asemenea, trata mai multe persoane, simultan. Pentru cazurile speciale este preferat însă tratamentul “nominal”.
Când se vor activa energiile cu intenţie, fără desenarea simbolurilor, se spune tot ceea ce trebuie făcut, pentru a crea întreaga intenţie. De asemenea, se poate activa orice funcţie separat, pentru ca toate energiile să fie distribuite în cele mai bune porţii. Apoi se va urma intuiţia, pentru a activa orice procedură specifică.
Întotdeauna trebuie să ţineţi cont că persoana tratată are dreptul de a accepta sau refuza energia primită.
În tratamentul la distanţă energia se trasmite atât cât este nevoie. O sugestie ar fi ca o sesiune de tratament să fie de 15 minute. Există opinii care spun că aceste sesiuni trebuie să fie zilnice, trei zile la rând. Am avut însă cazuri când a fost nevoie de trei ore. Însă, în mod uzual, 15-20 minute este ceea ce pare a fi o perioadă comună multor pacienţi.
Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!
Autovindecarea
Se stă aşezat şi se induce calmul, pentru a începe. Conectarea la această problemă se face ca şi în vindecarea la distanţă. Se desenează Hon Sha Ze Sho Nen în chakra coroană; apoi se desenează Cho Ku Rei, vizualizând cum intră în chakra coroană; se desenează Sei He Ki şi se vizualizează cum intră în această chakră. Se desenează Cho Ku Rei din nou.

Vizualizarea
Se pun mâinile pe cap sau pe faţă (se alege varianta care este mai confortabilă). Se vizualizează capul umplut cu lumină provenită de la  energia simbolurilor şi din mâinile.
După ce capul a devenit “luminos”, plin cu lumină, aceasta se extinde spre întregul corp. După ce şi corpul este complet plin de lumină, aceasta curge spre picioare. Apoi, aceasta iese prin toate părţile din corp, sub diferite culori, intrând din nou prin chakra coroanei.
Se continuă această vizualizare (ar trebui să arate ca un fel de formă de tor alungit, mereu în mişcare atât din interiorul, cât şi în afara corpului).

Afirmaţia
În cazul în care vizualizarea a ajuns la acest punct se adaugă afirmaţia: Trimit lumina spre şnumeţ, adânc în interiorul minţii, pentru ca lumina  să înlocuiască  întunericul, umbrele  să dispară.
Se va păstra acestă idee timp de aproximativ o jumătate de oră.
Acesta este un program foarte puternic. Sugerez să fie făcut pentru o problemă nu mai mult de  patru  zile la rând, după care se face o pauză de lună şi apoi se reia această procedură, ciclic.

Vindecarea oamenilor
În tratamentul aplicat altor pacienţi acesta va fi aşezat întins şi se pun mâinile pe capul lor ori pe frunte, unde începe părul.
Poziţia practicantului ReiKi este de preferat să fie în picioare pentru a putea accesa comod orice poziţie necesară a mâinilor.

Vindecarea relaţiilor
În orice relaţie dintre două persoane, protagoniştii sunt în număr de trei: cele două persoane şi relaţia în sine. Relaţia poate fi considerată o entitate separată, cu toate problemele ce pot să apară. Cele două persoane pot fi în perfectă stare, relaţia însă suferindă. Ea, relaţia se poate trata, fără a o impune, dacă nu e necesară, fără a o desfiinţa din proprie iniţiativă. Este obligatoriu  doar a o trata (lumina) şi doar Liberul Arbitru poate hotărî ceea ce se va întâmpla cu ea.
Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!
În orice relaţie în care există n+1 protagonişti, se va căuta atacatorul. Nu vă temeţi să afirmaţi acest lucru. Pacientul, eliberat de întrebările “De ce?”, va fi cel mai mare ajutor al vostru în a găsi toate soluţiile pentru a rezolva situaţia. A nu se înţelege  prin  atacator  doar cel care cu intenţie şi mijloace  execută acest atac, pentru că există destul de multe atacuri cu gândul sau cu vorba...

Eliberarea emoţională şi mentală, eliminarea exceselor de furie etc.
Se pun palmele pe gât şi inimă şi se vizualizează sau desenează mental Sei He Ki cu intenţia de a debloca sau înlătura energiile negative sentimentale şi apoi se curăţă şi energizează cele două chakre.

Vindecarea problemelor comportamentale şi mentale
ReiKi nu este un substitut pentru terapie, tratament medical sau de consiliere. ReiKi este un tratament complementar şi consolidează cele mai multe forme de tratament. Practicantul care se situează pe un nivel spiritual înalt poate proteja persoane, dar cele cu grave probleme psiho-logice, cel mai bine, ar trebui să caute tratament ReiKi de la practicanţi care au prerogativelor  în domeniile  corespunzătoare, precum şi în ReiKi, dacă este posibil. Deşi există experienţe în tratarea persoanelor cu probleme mentale grave, cum ar fi Paranoia sau Schizofrenie, fără abilităţile necesare, ar fi mai bine să nu se încerce aplicarea unui tratament. E extrem de necesar să se folosească un anumit grad de precauţie, având în vedere că pot să apară multe probleme şi provocări.
Se poate utiliza vindecarea prin ReiKi ca o vindecare pentru aceste tipuri de probleme, dar, fără calificare, nu e bine să se analizeze această problemă. În vindecările mentale ReiKi se lucrează cu conştiinţa prin transformarea influenţelor negative în pozitive şi se distrug blocările energetice. Cred că totuşi, în aceste  probleme, efectele sunt mult mai pronunţate prin autotratament (când se poate!) după care se vor obţine maximă însănătoşire printr-un tratament medical de specialitate. Un blocaj mental puternic este încrederea pacientului  în acest sistem, cu atât mai mult cu cât  aceştia prezintă probleme chiar pe acest segment, al încrederii în general. Dacă pacientul nu vrea vindecarea, atunci acesta va opune rezistenţă mental la vindecare. Această problemă este comună multor pacienţi, din cauza educaţiei şi apare necesitatea mai multor sesiuni de tratament, dar şi aşa pot apărea eşecuri sau pacientul vede greu sau mai deloc beneficiile tratamentului.
Dacă rezultate nu sunt pe măsura aşteptărilor, în cazul în care toate condiţiile ce nu ţin de practicantul ReiKi sunt îndeplinite, totul se datorează faptului lipsei de vigoarea, sau lipsei de vibraţia necesară. Nimeni nu se poate baza pe vigoare luată de la alţii. Conexiunea cu sursa de lumină se face prin Maestru, dar nu se poate  împrumuta vigoarea acestuia, el fiind doar o conexiune între sursă şi practicant. La fel de bine pot exista rezultate comparative cu ale acestuia. Totul depinde de practicant, totul depinde de cât acesta lucrează cu el şi pentru el şi cât de puternică îi este Credinţa. Totuşi, e bine să nu se încerce depăşirea limitelor. Se va utiliza fluxul de energie Ki punctual, fără disiparea în zeci de direcţii. Nu se utilizează energia Ki pentru a  încerca să  se ajungă direct la anumite rezultate, de interes personal, ascuns. Responsabilitatea nu înseamnă a face ceva care ar fi orice cere cineva, stând pe capul practicantului.
Oamenii sunt de multe  ori foarte sensibili la sugestie; în timpul tratamentului s-ar putea ca practicantul să repete o declaraţie pe care, deşi pacienţii o au la îndemână, nu o folosesc. E necesar mereu să se încerce captarea atenţiei pacientului, astfel ca acesta să fie mereu atent la ceea ce i se spune.
Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!

ReiKi, grad II (2)

1.  Cho Ku Rei
Semnificaţie: Pune puterea aici
Acţiune: Este un simbol de vibraţie pe nivelul şapte, reprezentând una dintre cheile prin care se poate accesa energia Ki. Bara orizontală reprezintă sursa de lumină, cea verticală, în prima parte, calea urmată de lumină, iar în cea de-a doua, canalul central energetic  Sushumna,  iar punctele de intersecţie ale spiralei reprezintă cele şapte chakre.
Folosind simbolul  o dată  în sensul acelor de ceasornic şi o dată invers acelor de ceasornic, poate fi util pentru materializarea lucrurilor de care este nevoie în viaţă. Ar trebui, de ase-menea, ţinut minte, că conul de energie din emisfera nor-dică, de cele mai multe ori se mişcă în sensul acelor cea-sornicului, în timp ce, în emisfera sudică, aceeaşi energie circulă în direcţia opusă acelor de ceasornic. Ţineţi cont de sensul în care se scurge apa de la chiuvetă când se for-mează un con, sensul lui de rotire arată sensul scurgerii energiei în acea emisferă.
Inversat, Cho Ku Rei extrage lumina dintr-un obiect, situaţie sau persoană. Se aplică cu  succes  în cazul legăturilor  făcute cu lumină care disipează atunci când acest  simbol este aplicat cu intenţia de a scoate energia din acesta.
 Protecţia spaţială, prin activarea celor şapte chakre, simultan, crearea unui câmp energetic de protecţie, este acţiunea principală a simbolului Cho Ku Rei tridimensional.
Ca origine se poate intui o dezvoltare a simbolului clasic, cele şapte puncte de intersecţie fiind înlocuite de trecerea prin toate proiecţiile chakrelor, precum o bobină. Teoria câmpurilor, aplicabilă cu sensul de biocâmp, duce la o directă asemănare a efectelor acestui simbol cu acel câmp creat în interiorul Coloanei Infinitului. Această asemănare merită a fi luată în considerare, iar ideea ce se desprinde, deşi nu face obiectul  acestei cărţi, este mereu discutata primordialitate a culturii civilizaţiei tracilor, gradul de cunoaştere a acestora şi aplicabilitatea ştiinţei” acestora.
Privit şi din altă optică, acest simbol  conferă protecţie călătoriilor astrale  atât “călătorului”,  cât  mai ales celui  rămas”, pentru  ca altceva să nu ia locul celui desprins către ceruri.       
-Activarea palmelor şi a chakrelor
-Eliminarea blocajelor energetice de diferite naturi
-Energizarea şi curăţirea alimentelor şi băuturilor
-Activarea spiralelor ADN
Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!
 Alte aplicaţii ale simbolului sunt:
-Protecţie spirituală împotriva tuturor formelor de magie neagră;
-Protejarea şi energizarea aparaturii electronice;
-Protejarea şi vindecarea animalelor, a plantelor;
-Energizarea şi protejarea spaţiilor de locuit şi de muncă, a autovehiculelor;
-Liniştirea persoanelor anxioase
-„Sigilarea” energetică a corespondenţei.
-Efect de anestezic local
-Vindecarea Pământului
 Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!
2. Sei He Ki
Acţiune: Simbolul  mental-emoţional, Sei He Ki, conectează la energii de vibraţie mai mare decât Cho Ku Rei şi are ca funcţie principală vindecarea la nivel emoţional şi mental; este cheia de deschidere a câmpurilor.
Acest  simbol  se foloseşte  în tratamente combinat cu Cho Ku Rei; Sei He Ki de trei ori, apoi Cho Ku Rei de trei ori ca să sigileze, acesta fiind un exemplu.
Voi da acest simbol aşa cum mi-a fost mie dat de către Maestrul meu.
Există în uz câteva variante  ale acestui simbol, sim-bol vindecător; este cheia subconştientului şi protejează subconştientul.
Activarea se face în aceeaşi manieră prezentată la Cho Ku Rei.
-Autoprogramări pozitive
-Eliminarea tabieturilor şi dependenţelor
-Deschideri energetice
-Armonizarea emisferelor cerebrale
-Arderea grăsimii în exces din corp; Scăderea în greutate (slăbirea);
Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!
 NB: Avem de a face cu un simbol care este destul de controversat. Utilizarea lui presupune discernământ şi, totodată, curaj. Nu voi face jocul de a mă ascunde după deget şi menţionez că este unul dintre simbolurile care permit atacul cu lumină şi manipularea, fapte  pe care unii practicanţi ReiKi nu se sfiesc să le facă. De aceea, la iniţiere, pun ca şi condiţie-intenţie lipsa de eficienţă a deschiderilor câmpurilor energetice în scopuri şi interese personale, în detrimentul altor persoane. Şi cu asta am spus, fără să ocolesc  subiectul, şi partea “rea” din ReiKi, faptul că şi cu Lumină se poate ataca. Nu fac din asta un tabu, dar atrag atenţia că, oricum ar fi, folosirea acestei nelimitabile energii, a Luminii, este împotriva voinţei Divine, este un păcat enorm. De aceea, cer tuturor mult, foarte mult discernământ.
Curajul este necesar atunci când acest simbol se utilizează fără a se combina cu simbolul puterii, având în vedere că armonizarea reciprocă  înseamnă, automat, şi preluarea problemelor celeilalte persoane. Asta înseamnă că apoi trebuie să se poată face şi tratarea problemelor la vindecător.
 
3.  Hon Sha Ze Sho Nen
Semnificaţie: Hristosul din mine recunoaşte pe Hristosul din tine; Nu există timp, nu există distanţă; Nu există  trecut, nu există viitor, totul e prezent şi totul este acum, aici.
Acţiune: Este un simbol de distanţă, în spaţiu şi timp, având capacitatea de a şunta barierele timpului şi spaţiului.
Acest simbol este folosit în mod tradiţional pentru absenţa vindecării (vindecare blocată) şi este cunoscut ca: ”Podul dintre cer şi pământ”. El asigură că acela care primeşte energia are conştiinţa corespunzătoare. Este simbolul care conectează întregul  sistem nervos cu chakrele. El îşi are originea în gândul corect.
 -Acordaje la distanţă
-Tratamente la distanţă
-Transmiterea luminii în timp
-Hipnoza şi autohipnoza regresivă meditativă
Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!

ReiKi, grad II (1)

Simboluri ale Sistemului ReiKi tradiţional Dr. Usui:
(Cho Ku Rei, Sei He Ki, Hon Sha Ze Sho Nen, Dai Ko Mio)
Simbolurile ReiKi sunt o parte importantă şi foarte interesantă a practicii ReiKi. Ele dau posibilitatea concentrării energiei Ki pentru scopuri specifice. La gradul II  ReiKi se dau doar trei  simboluri, la gradele superioare se dau altele; sunt şi alte simboluri folosite, dar ele nu fac parte din sistemul Usui.
Simbolurile ReiKi Usui nu sunt atât de misterioase cum ar părea, ele sunt, de fapt, Kanji japoneze (scris japonez  în expresii), ceea ce înseamnă că sunt simple cuvinte din limba japoneză. Numele lor poate fi găsit în dicţionarul japonez-englez. Primele două simboluri variază faţă de această regulă (nu sunt cuvinte), în timp  ce numele,  de Putere şi Mental-Emoţional, ale simbolurilor, sunt japoneze. Simbolurile însele pot fi de provenienţă şamanică sau combinaţii dintre sanscrită şi Kanji japoneze. Era în practica budiştilor japonezi ca uneori să combine sanscrita veche cu Kanji japoneze. Felul  în care sunt trasate cele două simboluri poate să fi fost influenţat de această practică. Simbolurile de Distanţă şi simbolul Maestrului sunt în totalitate Kanji japoneze atât în nume, cât şi în felul cum sunt desenate.
Este interesant de remarcat  că numele simbolului Usui al Maestrului poate fi găsit în Enciclopedia Filozofică a Religiilor din Est şi este tradusă cu sensul: „Casa Comorii Marii Coloane (raze) de Lumină”. Se spune de
spre acest simbol că este expresia Zen a adevăratei Naturi sau a Naturii Buddha din om, prin care omul devine cunoscător în experienţa iluminării, numită şi Satori. Aceasta este o definiţie profundă a simbolului. Probabil că acest simbol este numit simbolul Maestrului pentru că te conectează direct cu Maestrul din Interior, care este adevărata sursă a ReiKi. De asemenea, deoarece simbolul Usui al Maestrului este un simbol puternic, provenit din budismul Zen, ne întrebăm cât de mare a fost ajutorul primit de dr. Usui din partea călugărilor  budişti Zen, cu care a locuit în perioada când a redescoperit ReiKi-ul.
Informaţia  de mai sus vine în sprijinul ideii că simbolurile ReiKi Usui nu aparţin numai acestui sistem. Ele au existat înainte ca dr. Usui să le folosească. Deoarece simbolurile sunt japoneze, este puţin probabil că el le-a descoperit în Sutra sanscrită, aşa cum cred unii. Este mai plauzibil că dr. Usui a primit simbolurile în timpul experienţei  mistice de pe Muntele Koriyama. Or, poate el a avut cunoştinţă despre ele de la călugării budişti Zen, cu care a locuit, deoarece simbolurile sunt japoneze şi noi ştim că simbolul Maestrului  provine din budismul  Zen. Probabil că Sutra în care el a descoperit formula pentru vindecare aparţinea mai degrabă budismului Zen decât sanscritei (cu  toate că există o Sutră sanscrită care conţi-ne o formulă pentru vindecare). Mai mult, simbolul Usui al Maestrului apare ca parte a unui alt simbol de pe Goshintai care este Papirusul Sfânt al Frăţiei Johrei. Toate acestea sunt idei interesante pe care se poate medita.
Simbolurile ReiKi sunt transcedentale în funcţia lor, în timp ele au un efect asupra subconştientului celui care le foloseşte, determinând o schimbare în structura lui interioară; simbolurile accesează sursa energiei Ki  în mod direct şi dă semnalul de schimbare a modului în care energia Ki  funcţionează (simbolul controlează scurgerea de energie prin tine, funcţionând ca un transformator de energie). Sunt multe căi de a activa simbolurile ReiKi. Ele se activează prin desenarea cu mâna, precum şi prin vizualizarea lor, ori, spunând  numele lor  fie cu voce  tare, fie în gând. Simbolul poate fi trasat şi pe cerul gurii, cu limba. Intenţia este ingredientul principal al activării şi este posibil chiar să poată fi activate şi numai prin intenţie (voinţă).
Puterea şi eficienţa  simbolurilor  vine  din Iniţierea ReiKi, care este dată studentului  în timpul unei lecţii  ReiKi. Înainte de iniţiere, simbolurile sunt arătate studentului şi i se dă timp acestuia să le memoreze. În timpul Iniţierii, energia fiecărui simbol coboară prin mâinile Maestrului şi intră în mintea şi trupul studentului, conectându-se cu simbolul corespunzător din mintea studentului. După aceea, de fiecare dată când studentul foloseşte simbolul, aceeaşi energie  cu care el a fost conectat în timpul Iniţierii  se va activa şi va începe să curgă. Conectarea sau activarea simbolului ReiKi în timpul Iniţierii se produce  prin mecanismul stimul-răspuns, care este o parte dinamică  a minţii umane. Simbolul ReiKi devine stimul, iar energia specifică pe care el o reprezintă este răspunsul. Deoarece Iniţierea este condusă de Puteri înalte şi activează la nivelurile superioare de conştiinţă, mecanismul stimul-răspuns nu necesită repetiţii, care, în mod normal, sunt folosite la crearea relaţiei stimul-răspuns. Reacţia se întâmplă imediat datorită Iniţierii.
Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!
 Simbolurile ReiKi au fost ţinute secret în sistemul tradiţional dr. Usui. Ţinerea în secret era o cale de a onora sfinţenia simbolurilor. Există totuşi şi un motiv metafizic pentru aceasta. Unul dintre avantajele ţinerii în secret a simbolurilor  până în imediata apropiere a iniţierii este de a împiedica studentul să asocieze simbolul cu altceva decât cu energia corespunzătoare lui. Dacă  studentul  vede  simbolurile  înainte de şedinţa ReiKi de Iniţiere, este posibil ca energii de joase vibraţii să se conecteze cu simbolul şi să reducă valoarea în folosirea lui. Din moment ce simbolurile nu au putere reală fără Iniţiere, este oricum mai bine să le ţii secrete. În plus, dacă  unei persoane i se arată un simbol ReiKi fără să fi fost Iniţiată pentru a da putere simbolului, ea crezând că are energia ReiKi, nici nu se va mai deranja să participe la o Iniţiere, fiind lipsit de adevărata experienţă ReiKi şi pierzând beneficiile care vin din puterea lui vindecătoare. Mulţi au remarcat diferenţe în felul cum sunt desenate simbolurile de către di-feriţi Maeştri ReiKi. Această diferenţă provine dintr-un număr de motive:
1. Este cunoscut  faptul că doamna Takata nu a desenat simbolurile în acelaşi mod  pentru  fiecare  student  pe care l-a iniţiat. După moartea ei, aceştia au făcut o reuniune şi au comparat simbolurile fiecăruia. Simbolurile  Putere ale tuturor maeştrilor prezenţi erau practic  la fel. Simbolurile Mental-Emoţional ale Maeştrilor prezenţi prezentau mici diferenţe. Simbolurile Distanţă erau chiar diferite, în special liniile de jos. Ei nu şi-au comparat  simbolurile Maestrului. Prin urmare, chiar din acea perioadă timpurie, existau diferenţe de desen ale simbolurilor, care, se pare, că proveneau de  la doamna Takata. Ea, probabil, le-a  desenat diferit, în mod deliberat, pentru a da distincţie fiecărui student  sau poate din cauza vârstei înaintate, deoarece a iniţiat pe parcursul a peste 30 de ani.
2. De asemenea, sunt moduri diferite de a desena figurile kanji japoneze sau poate, cu adevărat, doamna Takata a avut două moduri  de a trasa simbolul Maestrului. Una din modalităţi aparţinea unui stil mai curgător, numit „mână curgătoare”, care are diferenţe  esenţiale  în partea de jos a simbolului. Celălalt mod în care a desenat simbolul Maestrului, a fost tipărit sau scris în bloc, stil care s-a numit „obişnuit”. Ambele feluri de a desena simbolul Maestrului au acelaşi sens. Prin urmare, chiar de la început  au fost diferenţe în desenarea  simbolurilor între un student şi altul.
3. Se adaugă la aceasta şi faptul că studenţilor nu li se dădea voie să facă copii ale simbolurilor, ei trebuia să  le memoreze şi li se arătau doar la Iniţiere. Atunci când venea timpul să le dea mai departe, profesorul trebuia să deseneze simbolurile din memorie. Şi cum puţini oameni au memorie infailibilă, este foarte posibil să se fi strecurat erori. Este totuşi surprinzător că pentru cei mai mulţi studenţi simbolurile arată foarte apropiat de original.
Din exemplele anterioare se poate concluziona că nici cei care au învăţat de la doamna Takata nu au desenat simbolurile în mod  identic. Prin urmare, nu poate exista o formă perfectă sau un mod perfect de a le desena. S-a constatat însă că la oricine a primit Iniţierea pentru simboluri, ele  în  mod evident  îşi fac treaba, sunt eficiente. Prin urmare, puterea simbolului nu vine din a-l desena perfect, ci vine din legătura care s-a creat între simbol, iniţiat şi energiile din Iniţiere care intră în student în timpul acesteia. Modul corect în care trebuie să se deseneze simbolurile este modul în care Maestrul tău le-a desenat înainte de a primi Iniţierea, acea legătură dintre simbol şi energia Ki care se formează în timpul iniţierii care dă putere simbolurilor (cu acest principiu în minte, anumiţi Maeştri în mod deliberat au făcut schimbări în anumite linii ale simbolurilor, tocmai pentru  a da distincţie  şcolilor de ReiKi). Simbolurile ce se primesc de la Maestrul sunt simbolurile ce trebuie folosite, chiar dacă ele sunt diferite faţă de cele folosite de alţii.
Simbolurile ReiKi sunt un mod minunat de a conecta la energii superioare. Pentru a le folosi  nu e nevoie de a practica meditaţia sau de a avea mulţi ani de practică spirituală. Puterea şi eficienţa lor vin prin Graţia Divină care dă voie să le primim ca pe un dar al lui Dumnezeu. Este necesar a fi recunoscători dr. Usui pentru eforturile sale, precum şi ale altora care au lucrat cu dragoste pentru ca alţii, cândva, acum şi mai târziu, să se poată bucura de acest sistem de vindecare.

Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!

Simboluri ReiKi Grad II

După cum am arătat, în modul tradiţional de a înmâna simbolurile oamenilor, aceştia nu aveau voie să le scrie pe hârtie. Cred că a trecut timpul unor astfel de practici. Dacă nu dăm voie studenţilor noştri să aibă simbolurile scrise pe hârtie, le vor uita în doi timpi şi trei mişcări. Sunt multe variante  în uz ale acestor simboluri. Se ştie că doamna Takata a desenat simbolurile în moduri diferite. Toate însă, se pare, că sunt eficiente. Am dat aici diferite moduri de desenare a simbolurilor. Simbolurile pe care mi le-a înmânat Maestrul meu de ReiKi, Ovidiu-Dragoş Argeşanu, sunt primele  din cele prezentate (şi ceilalţi maeştri ai mei, Făniţa Lungu, Ian Sadler, Sherry Swan mi-au “dat” aceeaşi “formă” pentru simboluri, exceptând Hon Sha Ze Sho Nen, diferit, ca formă de desenare, la aceştia doi din urmă. Insă “setul complet”, prezentat şi în acest manual, este cel dat de Ovidiu-Dragoş).
Dacă aţi citit începutul manualului, vă veţi aduce aminte că în acest sistem au existat  peste 300 de simboluri (în Atlantida), şi un sistem com-plet cu numai 21 simboluri în folosinţă zilnică. Astăzi, sistemul tradiţional foloseşte numai cinci simboluri. Cele cinci simboluri lucrează perfect, dar mai există şi altele. Mulţi ar spune că nu sunt simboluri ReiKi, dar cine ştie? Mare parte a acestui sistem s-a pierdut. Multe dintre simbolurile vechi există încă în Tibet, unde au fost folosite  din timpuri străvechi. Este greu să avem acces la ele din cauza chinezilor; simbolurile se găsesc în mănăstiri greu accesibile din Tibet, şi chiar accesul în Tibet, ca turişti, ne este îngrădit.

Lucrul cu simbolurile
Din experienţă am descoperit că lucrând cu simbolurile gradului II ReiKi se face mai uşor intrarea pe lungimea de undă cu ghizii ReiKi. Fiecărei persoane i s-a desemnat un ghid în timpul primei Iniţieri ReiKi. Folosind simboluri, se aduce ghidul mai aproape. La acest grad, veţi putea chiar începe să-l auziţi vorbindu-vă. Aceasta, cu siguranţă, vă va arunca într-o nouă dimensiune. Folosind simbolurile, potenţezi energia ReiKi. Este ca şi cum v-aţi conecta de la 50 W la 500 W. Când vă luaţi ultima Iniţiere, Maestru, treceţi de la curentul alternativ la cel continuu.

Activarea energiilor simbolurilor ReiKi

Simbolurile ReiKi sunt chei către anumite energii. E cel mai simplu mod de a memora (reţine) o anumită energie. Simbolurile în sine nu au putere, ci energia pe care o simbolizează “face toată treabă”. Unele sisteme ReiKi nu au nume, doar simboluri. Altele au doar o denumire pentru energie sau nici măcar atât. Deci  problema nu este de  a activa un simbol, ci o energie (reprezentată uneori de un simbol).
Deci, cum se accesează o energie?
Prin desenarea cu palma, degetul, suflul, imaginar sau  în orice alt mod a simbolului pentru energia respectivă;
Prin repetarea de  trei ori a denumirii simbolului (energiei), chiar fără a cunoaşte simbolul;
Prin simpla intenţie de  a se activa energia respectivă, chiar fără a-i şti numele sau simbolul.
Ce se întâmplă dacă un simbol nu este desenat corect? Dacă a existat intenţia de a se activa energia asociată lui, atunci se întâmplă exact acest lucru. Dacă nu, atunci există posibilitatea ca energia să nu se fi activat. Atât doar, nimic rău. Există  şi posibilitatea ca energia să fi devenit activă, chiar după desenarea incorectă  a unui simbol. Doar sunt câteva variante pentru aproape oricare simbol şi toate au exact acelaşi efect. Deci deformarea minoră a simbolului încă deschide uşa spre energie.
Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!