luni, 23 aprilie 2012

Terapii spirituale – Chakra 2

Generatoarea câmpului de semnalizare şi control, care are un diamentru de circa 2 metri, aşezată la 2-3 cm sub ombilic, aflată în legătură cu glandele suprarenale şi cortexul suprarenal, cu glandele sexuale feminine, este cea care influenţează, în senns creativ, reproducerea dar şi semnalizează prezenţa, existenţa persoanei, altfel spus o persoană este„văzută” ca fiind în viaţă tocmai datorită activităţii acestei chakre. O persoană reală, vie, va fi sesizată, chiar şi pe o fotografie, prin gâmpul generat de această chakră, ce se mai numeşte şi chakra sacrală sau Svadhisthana.
Din punct de vedere al caracteristicilor psiho-emoţionale, această chakră este responsabilă de starea de armonie, de sentimente, de emoţii, de intimitate, de procreere, de polaritate (feminitate/masculinitate), de senzualitate, de încredere, de sociabilitate, de libertate şi de creativitate.
Atacul pe această chakră este şi nu este uşor de descoperit. De multe ori, interpretări psihologice (materialiste, filosofic vorbind) fac să rămână în umbră adevărurile. Realismul şi superrealismul societăţii actuale, dă frâu liber interpretării umane, astfel că „ţintele” admit cu greu existenţa unui atac la nivelul acestei chakre. Şi cum pe această chakră, de cele mai multe ori, sunt atacate femeile, curentul feminist actual, degenerat, pune piedici serioase, prin modelarea falsă a adevărului, terapiei ce este strict necesară!
Funcţionarea sa, în deschidere mare, (sau cand în relaţionarea persoanei cu această chakră funcţionând normal cu o altă persoană la care deschiderea chakrei este mai mică) se manifestă prin tendinţa de dominare, de control. Trebuie să se distingă clar, de către terapeut, dacă această deschidere este urmarea dorinţei proprii (autoatac) sau atac din partea altcuiva. Bărbaţii „vânători” au această chakră foarte deschisă, emiţând dorinţa de posesie sexuală, la fel şi femeile care îşi propagă aceeaşi dorinţă. Dacă psihologic, conştient, chiar asta îşi doresc (dau sunt făcuţi să-şi dorească asta) atunci terapia trebuie, înainte de toate, orientată înspre problema respectivă. Dacă însă persoanele respective nu-şi doresc acest lucru, dar realitatea este că emit asemenea „semnale”, chakra trebuie supusă terapiei. Când o altă persoană reclamă din partea partenerului această senzaţie sau tentaţie, este necesară verificarea acestei deschideri pentru ambii parteneri. Dacă unul dintre ei are chakra sub parametri normali, celalalt fiind „în parametri”, terapia trebuie aplicată tocmai reclamantului. Senzaţia reclamată, de dominare sau de control, de obicei este argumentată cu cine ştie ce faptă când, în realitate, faptele nu justifică deloc aceste senzaţii.
În recepţie, această chakră lasă cale liberă preluării de stări şi energii negative de la cei care emit, conştient sau inconştient.
Deşi „responsabilităţile” guvernate de această chakră au o importanţă foarte mare şi pentru viaţa personală a fiecărei persoane, aspectele sociale trebuie tratate cu prioritate, nu doar datorită actualei societăţi ci şi datorită efectelor încrucişate ce se evidenţiază.
În primul rând este de menţionat faptul că această chakră dă înformaţii despre apropierea unei persoane. Cu chakra 2 închisă, nu se poate sesiza apropierea cuiva, omul se sperie, uneori chiar dacă vede împrejurul lui alte persoane sau nu va reacţiona nici la o apropiere pâna la o distanţă foarte mică. Nici nu se pune problema de a sesiza intenţia acelei persoane. Evident că o asemenea persoană este victimă uşoară a hoţilor de buzunare dar şi pe alt plan, comportamentul agresiv cu tentă sexuală al unui „invadator” nu va fi sesizat, având de suferit imaginea socială.
Luând pe rând responsabilităţile acestei chakre, în cazul unui „atac” manifestările sunt evidente:
-neîncredere, dizarmonii, desocializare, reducerea creativităţii şi sentimentul de lipsă de libertate: sunt manifestări vizibile pe plan social dar şi pe planul grupurilor restrânse, familiei. Motivele „atacului” pot fi din cele mai diverse, de la „punerea la respect” în cazul general până la „domolirea aspectului sexual”, cel mai întâlnit şi cu precădere la femei. De multe ori este o urmare a unei relaţii „ce nu place cuiva” şi ideii „cuiva” că nu trebuie repetată pe viitor o asemenea situaţie. Din păcate lovitura nu poate ţinti precis, iar efectele sunt pe un plan mult mai mare, inclusiv acesta, social şi, prin consecinţă, material. „Ţinta” va avea de suferit, în primul rând pe propriul plan, pierzându-şi încrederea în sine, pierderea care, deşi ea nu acceptă ideea, se proiectează în cei din jur care, la rândul lor, vor ajunge să creadă că persoana nu este de încredere, sau, după caz, că persoana nu poate să vadă adevărata situaţie şi trebuie ajutată. Către o asemenea persoană se vor îndrepta „sfătuitorii” cu fel de fel de idei şi sfaturi, mai mult sau mai puţin concordante cu structura psihologică şi noesică a persoanei respective. Unii o vor face dezinteresat, alţii deloc cinstit. La rândul ei „ţinta” neavând încredere în sine face în aşa fel încât să „accepte” aceste sfaturi, nu neapărat să le şi pună în practică (aici intervine îngerul păzitor!), însă, oricum, se lasă înconjurată de asemenea persoane ce au „un scop nobil”.
Cuprinsă de neîncredere, armonia internă dar şi cea relaţională va intra pe făgaşul oscilaţiilor, fiind normală, firească, până ce sunt create anumite condiţii care aruncă firescul în desuet, stările coborând înspre pasivitate, lascivitate, angoase, fobii, complexe de inferioritate sau o mare implicare, în care complexul de superioritate îşi „arată colţii”. Desocializarea este un efect şi direct şi indirect. Efectul direct este acela dat de modificarea câmpului de semnalizare şi control căci, dacă persoana nu este percepută ca „existând” nici nu poate să se mai gandească cineva la ea. Cineva care doarme mai poate fi chemat, invitat sau rugat spre ceva? Dar cineva mort? Cam aşa este percepută o „ţintă” lovită în chakra 2, dormind sau moartă. Oricâtă zbatere ar fi viaţa ei pentru a nu fi trecută pe „linia moartă”, va reuşi extrem de puţin.
Luând în calcul şi scăderea creativităţii, ajunge să fie justificată întrebarea “Şi pentru ce?”, cu referire la motivele ce ar face ca „ţinta” să fie luată în calcul în orice proiect al cuiva.
Efectul indirect este dat de acţiunile „ţintei” care, dacă rămâne cât de cât în parametrii principiilor noesice, ajunge să se refugieze, să de ascundă de o societate în care vede doar pe cei ce se apropie mult prea mult, fără să mai vadă pe cei care chiar nu au vină, în schimb sunt puşi „la grămadă” cu ceilalţi, puţini, e adevărat, dar cu un mod de acţiune foarte pregnant.
Lovitura cea mai puternică se dă pe aspectul creativ. Creativitatea este ceea ce-l defineşte pe om, este „cartea de vizită” în relaţia cu societatea, cu el însuşi, cu divinitatea. Un om cu o creativitate scăzută sau nulă nu reprezintă pentru nimeni nimic. Locomotiva vieţii sociale o reprezintă creativitatea. Exceptând cazul în care o parte a societăţii exclude un om foarte creativ (şi e vorba despre domenii „de vârf”) doar cei necreativi sunt excluşi, fiind consoderţi „proşti”. Creativitatea nu e un termen legat de ceva anume, căci tot creaţie este şi a spune/a face o glumă originală, şi a crea ceva pe plan material, şi a fi autorul unei opere în cultură ori în ştiinţă. Dar creativitate reprezintă şi procreearea. Şi la femeie şi la bărbat, procreearea este guvernată de această chakră. Chiar şi dacă, sub atac, se poate ajunge la o sarcină, copilul ce se va naşte va fi afectat de problemele dictate de atac, purtând urmele atacului, de obicei prin „semne particulare” sau prin comportament (mai deveme sau mai târziu). Despre semnele din naştere se mai spune popular că sunt „însemnări ale lui Dumnezeu” iar ideea nu este departe de adevăr căci copilul respectiv este născut sub oblăduire divină dar prin acel semn se trag semnale de alarmă, mamei, tatălui sau amândurora[1].
Cei mai atacaţi pe ideea creativă sunt scriitorii, compozitorii, realizatorii de filme/emisiuni, vîrfurile ştiinţei şi tehnologie. Motivele sunt diverse, în general invidie, dar şi pe alte idei, tocmai pentru decăderea „ţintei”, căci, la vedere fiind, nu poate fi, pe de o parte, executant fidel al cerinţelor atacatorului, pe de altă parte se poate „trezi” văzând exemplele din societate, iar pe de altă parte poate fi „trezită” de cineva care pricepe ceea ce i se întâmplă. Mai există şi motivaţia spusei „Nu eşti nimic”, „N-ai reuşit nimic”, care, pentru a fi plauzibilă trebuie să fie argumentată de realitatea „ţintei”.
Sentimentul de lipsă de libertate este dat de restrângerea câmpului de control care nu mai sesizează decât persoanele prea apropiate fizic şi care se propagă ca o sufocare, ca o lipsă a spaţiului de mişcare, vital, de parcă nu-i mai ajunge întregul orizont. Toate acestea sunt similare a ceea ce se simte într-un spaţiu mic şi închis, adică lipsa de libertate. Şi când se asociază o anumită fobie, sentimentul devine pregnant.
Coroborând sentimentul de lipsă de libertate cu ideea de control, viaţa într-o relaţie în care unul dintre parteneri este „ţintit” are tendinţa de a se îndrepta spre un dezastru deoarece se reproşează mereu ideea de control şi de pierdere a libertăţii, fără suport real.
-incertitudinea sentimentelor, emotivitate, modificarea principiilor de intimitate, scăderea senzualităţii naturale: apar ca urmare a blocării acestei chakre. Chakra fiind în corespondenţă cu glandele endocrine ce contribuie la „chimia” relaţionării, lipsind sau scăzând hormonii respectivi, exteriorizarea şi externalizarea trăirilor. Altfel spus, sentimentele exista, ele se manifestă prin alte forme, dar „ţinta” nu-şi poate recunoaşte acest lucru. Senzualitatea, fiind o formă de manifestare a sentimentelor în intimitate, în primul rând, are acelaşi drum cu al acestora.
Toate problemele menţionate până acum, aşa-zisa lipsă a sentimentelor, neîncrederea, lipsa creativităţii, a libertăţii, conduc la o creştere a emotivităţii, aceasta fiind doar o consecinţă. De fapt neîncrederea în sine e suficientă să dea frâu liber emoţiilor, căci lipseşte pozitivismul, speranţa în a reuşi şi chiar dorinţa de a reuşi. Lovitura în această chakră declanşează negativitatea.
Intimitatea, în naturaleţea şi necesitatea ei, este văzută ca ceva abstract. „Ţinta” caută să fugă de orice relaţionare intimă, considerând ca fiind mai normal ca aceasta să lipsească. Motivaţia pentru care atacatorul conduce „ţinta” pe acest drum este dat de faptul că prin intimitate, prin sexualitate, cele dorite de el pot fi anulate[2]. De aceea nici nu este de mirare că „ţintele” fie bărbaţi, dar mai ales femei, refuză nonşalant această idee, mascând-o sub ideea „nu mai pot”, „nu pot”!
-polaritatea: cea care apare la sfârşitul copilăriei, modificând esenţial comportamentul uman, poate fi modificată prin atacarea acestei chakre. Prin modificarea echilibrului firesc al hormonilor masculini şi feminini se poate ca o femeie să fie lipsită de feminitate, adoptând un comportament masculin, inclusiv la modul de a se îmbrăca sau a se tunde, dar, poate genera şi o menopauză timpurie, creşterea pilozităţii, de fapt, la drept vorbind o urâţire, o defiminizare, o scoatere din destin. Prin similitudine se pot înţelege şi modificările comportamentului la bărbaţi. Pot, de asemenea să apară şi tendinţele homosexuale ori fuga de sexualitatea normală, refugierea în alte activităţi, ca justificare a fugii.
Ce ar mai fi de spus? Lovind această chakră apar probleme fizice la nivelul oaselor, a dinţilor şi cartilajelor, a unghiilor. Nu doar că apar probleme interne, dar pot să apară şi probleme aparent nelegate de acestea: ştergerea unghiilor, dacă sunt vopsite, lucrări dentare care cad, se rup, fracturi etc.
Dezechilibrul acestei chakre duce la probleme de bani, de câştig material, dar şi la unele aspecte de violenţă. Corzile ce se aruncă pe această chakră au o idei de genul „Te doresc”, „Te vreau”, „Trebuie să ţii cont de emoţiile şi sentimentele mele”, mesaje care nu trebuiesc înţelese ca venind doar dinspre cineva de sex opus. De ce nu ar vrea cineva sa-şi satisfacă ego-ul prin a împotrivi „ţinta” cuiva care nu place atacatorului, chiar dacă „ţinta” are alte idei, indiferente sau contrare? „Te vreau” este ideea dominantă a persoanelor care pun posesivitatea pe primul plan şi gândesc (proiecţia psihologică) că o relaţionare a „ţintei” cu altcineva duce implicit spre deposedarea sa şi „punerea în posesie” a acelui altcineva cu „ţinta”. Astfel un nefiresc absurd, involutiv, ia locul firescului.
Având legătură cu unele organe: uter, organele de reproducere, vezica urinară, rinichii dar şi cu „lichidele” din corpul uman: sângele, limfa, lichidele digestive, urină, spermă etc, acestea pot fi îmbolnăvite ca urmare a unui atac dur sau de lungă durată. Oricum vaginita, bolile renale şi ale vezicii, impotenţa, cancerul de prostată şi cel de col uterin (dar nu doar acestea) sunt favorizate de atacul pe această chakră ori de autoblocarea sa.
Terapia aceste chakre este multiplă, şi chiar simplă într-un sens. Din punct de vedere al terapeutului este însă complexă, prin ReiKi se pot face anumite tratamente care readuc chakra în echilibru; prin terapia spirituală (preferabil citirea Moliftelor) se face o echilibrare pe fundament psihic şi energetic. Terapia de cuplu ar fi varianta cea mai simplă, condiţia fiind ca partenerul „neţintit” să nu fie vulnerabil şi să se implice cu adevărat. Este o soluţie care poate da foarte bune rezultate. A nu se înţelege totuşi că e vorba de terapie în cuplu „ad-hoc”. „Ad-hoc”-ul este posibil doar în cazul în care divinitatea, destinul, are prevăzut această posibilitate. Dar câţi oameni, cu adevărat, ştiu dacă există sau nu această posibilitate? Un procent de 0.001% poate fi elocvent? Este preferabil să nu se marjeze pe această idee căci dacă cineva se înşeală, răul poate fi şi mai mare!
Subiectul nu este încheiat. Se va completa. Aşa că... mai reveniţi pe aici!

(c) 2012-2013, Daniel-Dumitru Darie
Reproducerea textelor se poate face prin citarea sursei, însoţită de link-ul corespunzător.

[1] Intensitatea culorii semnului arată mărimea urmărilor atacului, ce poate afecta pe părinţi sau pe copil. Poziţia semnului arată planul cel mai pregnant al atacului. Cele apropiate de chakrele superioare arată că s-a scăpat “ca prin urechile acului” iar cele de pe chakrele inferioare faptul că urmările sunt continui. Şi multe alte informaţii despre mamă, tată şi copil dau aceste semne. Important este să fie bine determinate şi de cineva ce are cu adevărat cunoaştere. Cunoaşterea nu se află în cărţi!

2 comentarii:

costel butonasi spunea...

buna ziua,desi e noapte ,probabil comentariul va fi receptionat ziua...sau nu!
as fi interesat sa aflu si sa invat mai multe despre acest subiect considerat de mine ca fiind de importanta maxima in viata .va rog sa imi trimiteti un nr de contact pe aceasta adresa de e-mail: costel.butonasi@gmail.com
multumesc !

Dana spunea...

Foarte interesante articolele, o singura sugestie cu buna vointa am: daca dati un Enter dupa 3-5 randuri, ca sa le grupati diferit, ar fi mult mai usor de citit, asa e putin cam obositor. :)

Apropo de semne, am avut un semn pe coapsa... care a disparut misterios. Foarte ciudat! Sper ca asta inseamna disparitia si unui posibil vechi atac.

Sanatate si lumina! :)
Dana