miercuri, 29 februarie 2012

ReiKi, grad I (1)

Iniţierea
Capacitatea de a practica ReiKi, în mod normal, nu poate fi obţinută decât în urma primirii acordajelor specifice fiecărui nivel. Acordajul, numit şi iniţiere ReiKi” (cu toate că extinderea de la primul acordaj la următoarele este total greşită  lingvistic, dar şi practic), reglează frecvenţa vibraţiei energetice a practicantului pentru a ajunge la valoarea de rezonanţă prin care se face conectarea la sursa de energie, creând o legătură permanentă cu aceasta. Iniţierea este unică şi permanentă pentru tot  restul vieţii (vieţilor). Tehnicile de acordaj şi acordajele specifice sunt diferite între ele, dependente de maestru, dar şi de nivel.
Referitor la terminologie, mai nimerit, când se vorbeşte de acordaje este nivel” decât “grad”,  deoarece prin acordaje  se face o schimbare (în sensul măririi) a frecvenţei de rezonanţă, energia trecând pe un alt nivel (E=hn), nivelurile având valori discrete... Terminologia de “grad” este mai nimerită clasificării calificării practicantului. Rămâne însă în discuţie faptul că acordaje multiple, de la mai mulţi maeştri, nu pot schimba gradul”, nivelul însă este mereu crescător, astfel că se poate ajunge ca un practicant să aibă grad 3, de exemplu, dar un nivel 9... Însă, rămâne de răspuns la o întrebare: care este referinţa? Fundamentarea ReiKi-ului, şi nu numai a acestuia, ca ştiinţă va rezolva şi această problemă!
Iniţierea şi acordajele ulterioare sau reacordajele implică deschiderea canalului central pentru  a se putea transmite energia care să ducă la modificarea frecvenţei vibraţiei şi transmiterea informaţiei.
Gradul I al practicii ReiKi  îi corespunde utilizarea palmelor ca  mod  de transmisie a energiei (aplicarea palmelor pentru tratament). Acest grad şi, implicit, acest nivel, este suficient pentru deschiderea chakrelor palmelor, care permit astfel să se emită energia Ki doar prin intenţie. Activarea palmelor se face prin frecarea lor rapidă, de câteva ori.
Energia nu este emisă doar prin palme, ci şi prin ochi, suflu, tălpi şi orice parte a corpului; direcţionarea este posibilă prin intenţie.
După iniţiere, dar şi după oricare acordaj, creşterea frecvenţei de vibraţie poate duce la apariţia crizei de vindecare, care de fapt  înseamnă eliminarea toxinelor şi a energiilor negative acumulate în corp. Manifestările sunt diverse atât ca formă, cât şi ca amploare.
Pentru accelerarea acestor procese, în cele 21 de zile de după iniţiere, este indicat să se facă autotratament, prin aplicarea mâinilor în poziţii specifice, standard, însă nu este exclusă tratarea şi a altor părţi ale corpului. Ca o măsură de precauţie, pentru a nu transmite energii negative altor persoane, nu se va face tratament altora, urmărindu-se doar autovindecarea. 
     
Autovindecarea
Este important ca energia ReiKi să fie folosită regulat, chiar zilnic.
În primele douăzeci şi unu de zile, după iniţiere, se poate vorbi de o perioadă de carantină”, perioadă în care, venind dintr-o altă “lume” este necesară, în primul rând,  propria curăţare, propria vindecare. Apoi, dacă nu se poate practica pe altcineva, e bine a se practica pe propria persoană. Poziţiile mâinilor în autovindecare sunt aceleaşi cu cele din vindecarea altora. Se recomandă ca mai întâi să se folosească sistemul dat, cu toate poziţiile indicate pentru mâini. Odată ce se va căpăta mai multă experienţă,  se va folosi  intuiţia şi ghizii ReiKi vă ajuta la alegerea poziţiilor  mâinilor ce sunt de cel mai mare ajutor, ce poziţie se poate şi ce poziţie nu se poate folosi în anumite situaţii. Dacă timpul permite, este de preferat să se facă tratament complet al corpului.
Folosind sistemul ReiKi, zilnic, pe propria persoană, aceasta vine în contact intim cu ea însăşi, cu propriile emoţii, fiind mult mai uşor să se facă faţă acestora. E necesar a se ţine minte că frica este o lipsă de încredere în Dumnezeu şi are ca urmare separarea de Dumnezeu. Conectarea cu Dumnezeu face ca în viaţă să apară adevărul, frumosul, armonia, dragostea şi abundenţa.
În autotratament, când se pun mâinile şi se gândeşte în modalitatea dată de ReiKi, chiar înainte de a fi primite şi simbolurile, energia ReiKi se va scurge prin practicant, prin mâinile sale. E nevoie doar de o intenţie foarte subtilă pentru a face ca energia ReiKi să curgă. Unii oameni se pot conecta mai bine decât alţii. Oamenii cu o putere de concentrare mai redusă nu trebuie să se îngrijoreze că energia n-ar curge corespunzător. Cu timpul, prin practică, se va mări şi gradul de concentrare. Trebuie doar să se încerce a se realiza că se atrage energia ReiKi cu fiecare inspiraţie şi că este direcţionată prin mâinile în pacient, cu fiecare expiraţie. Acest exerciţiu mental ajută la concentrare în timpul lucrului. Altă vizualizare folositoare este să se simtă o rază de lumină intrând prin Chakra capului şi prin Chakrele mâinilor, iar prin Chakra inimii curge spre pacient. Orice  metodă care dă roade înseamnă că este potrivită. Practica aduce perfecţiunea.

Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!

Echilibrarea Chakrelor
Când se face echilibrarea chakrelor,  se ţin degetele mâinii drepte într-o poziţie „tripod”, în timp ce se mută de la o chakră la alta (contactul cu corpul trebuie să fie foarte  uşor, tandru). N.B. Prin acest exerciţiu se face conectarea la nivelurile de energie superioară.
Pentru a face o echilibrare a chakrelor, se ţine mâna stângă la 1,5 cm deasupra creştetului capului (pacientul este întins cu faţa în sus), până când se simte că fluxul de energie străbate palma mâinii stângi.
După ce s-a determinat nivelul de energie, la nivelul centrului capului pacientului,  se foloseşte poziţia  tripod a mâinii drepte deasupra chakrei a 6-a, în timp ce se menţine palma mâinii stângi deasupra chakrei a 7-a din vertex, pentru a monitoriza fluxul de energie. Când cele două fluxuri de energie din ambele mâini sunt echilibrate, se mută mâna dreaptă asupra chakrei a 5-a (deci se începe tratamentul de la cap în jos cu chakrele în ordine descrescândă), ţinând la fel degetele în poziţie tripod deasupra acestei chakre.
Când toate chakrele au fost echilibrate, mâna stângă rămâne deasupra chakrei a 7-a din vârful capului, iar mâna dreaptă perie energia prin mişcări de măturare a energiei de la chakra 1 spre bărbie. În momentul perierii în sus, mâna stângă se ia din dreptul chakrei a 7-a. Această  mişcare se face de 15-20 de ori.

Exerciţiu pentru învârtirea Chakrelor
(pentru accelerarea rotirii)
Acest exerciţiu  ajută  la rotirea şi echilibrarea  propriilor chakre. Fiecare chakră trebuie asociată cu  o culoare; în plus, fiecare chakră ar trebui să se învârtă într-o anumită direcţie atât în faţă, cât şi în spate (chakra este spaţială, multidimensională, ca un cornet care străbate toate straturile dublului vital care întrepătrunde  şi corpul). Chakra se deschide în cornet, în faţă din punctul chakrei şi în spate din punctul de proiecţie a chakrei respective în spate. La chakra a 7-a de deasupra capului este un singur cornet deschis spre celelalte chakre  de deasupra capului. Chakra 1 are, de asemenea, un singur cornet deschis spre pământ. Fiecare chakră are funcţiile ei şi dereglarea duce la afecţiuni spirituale,  morale,  psihice şi trupeşti. Sistemul chakrelor acţionează ca un transformator de energie. Omul este conectat în permanenţă la divinitate şi primeşte în permanenţă influxuri energetice (informaţii). Dacă chakrele nu funcţionează, prin urmare ele nu aspiră energia care trece prin ele, atunci legătura cu divinitatea este întreruptă. Prin chakrele superioare se primesc şi mesajele de la maeştrii spirituali, îngeri etc.
Referitor la sensul de rotire a chakrelor, se impune o definire clară a energiei folosite în ReiKi, Ki-ul fiind energia universală, care nu porneşte din om, care nu şovăie în drumul ei. Faptul că practicanţii de Yoga (şi fac referire mai ales la Sahaja Yoga, o ramură nouă, cu care ReiKi are multe în comun prin Kundalini ReiKi), lucrând cu energia Kundalini, şarpeleKundalini, definesc rotaţia chakrelor în sensuri directe şi inverse (chakra a 7-a în sens orar, chakra 6 în sens antiorar etc. – ca în imaginea alăturată) nu este o contradicţie cu ceea ce se spune în ReiKi, deoarece aici Ki-ul curge drept în jos dinspre înalturi. Kundalini urcă pentru a se ajunge la Realizarea Sinelui evidenţiind Floarea de Lotus, înspre chakra a 7-a unduitor, şerpuitor, “normând” rotirea chakrelor conform acestei unduiri; Ki-ul nu este depozitat în om precum Kundalini, şi intră prin chakra a 7-a, coborând înspre prima chakră, rotindu-le în sensul curgerii. Sensurile de rotaţie a acestora nu se diferenţiază în masculin şi feminin  fiind aceleaşi, indiferent de sex, şi anume în sens orar.
La urma urmelor chakrele  de care se tot discută, fiind vortexuri energetice şi nu puncte fixe, sunt definite tocmai de energiile care circulă prin om. Toate referirile la rotaţia chakrelor este în consens cu energia ReiKi, Ki-ul, Harul Duhului Sfânt sau alte moduri în care este numită. Dar e bine să se spună încă o dată: nici Ki-ul, nici Kundalini nu sunt energii inventate de dragul unei idei, amândouă circulă prin om, iar cei care le pot utiliza pe amândouă ajung mult mai uşor acolo unde toţi cei conştienţi îşi doresc să ajungă!
Cea mai simplă cale de a afla în ce direcţie se învârt chakrele este următoarea: se întinde braţul drept cu palma în sus şi cu degetul mare în afară şi se strâng următoarele patru degete în palmă. Direcţionând vârful degetului mare spre chakra studiată, chakra se învârte în direcţia celor patru degete. De exemplu: pentru a verifica învârtirea corectă a chakrei 7, se ţine mâna dreaptă deasupra capului, cu vârful degetului mare orientat în jos. Sensul în care se învârte chakra este sensul în care sunt cele patru degete îndoite.
N.B. Direcţia în care se rotesc chakrele în faţă este inversă faţă de direcţia în care se învârt chakrele în spate.
În timp ce faceţi exerciţiul, încercaţi  să  observaţi care culori sunt greu de vizualizat sau care chakre sunt blocate ori care chakră se mişcă în direcţie inversă  sau care nu se mişcă  în sens circular. Aceasta va da  o imagine reală unde trebuie orientată  mai mult  munca de autovindecare. Se poate comanda chakrelor să se  învârtă cu viteză corectă, în formă corectă, la frecvenţă corectă şi în direcţie corectă.
Exerciţiul se face în paşii descrişi până când se simte că chakrele sunt perfect echilibrate, că se învârtesc şi se poti vizualiza clar culorile. Se poate spune că că exerciţiul este terminat pentru fiecare chakră atunci când atenţia se îndreaptă spre chakra următoare.
Exerciţiul se începe prin conectarea la pământ.

Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!

Meditaţia cu 40 de respiraţii pentru energizare
Centrul de depozitare a energiei Ki sau puterea Ki (Kundalini) se află la 3 cm sub ombilic. În acest punct numit „hara”, energia pământului care se mişcă  în unde orizontale, paralele cu suprafaţa pământului, intersectează energia spirituală care se mişcă de sus în jos, de-a lungul coloanei vertebrale. Anumite arte marţiale învaţă meditaţii similare pentru a stoca în organism energia  Ki (energia folosită în ReiKi). Este interesant de observat că în timpul acestei meditaţii se face o conexiune la diferite energii în momentul în care se atinge cu degetul mare fiecare din celelalte patru degete. Când se atinge cu degetul mare degetul  mic este o energie; când se atinge degetul inelar este altă energie, când se atinge mijlociul este alta şi arătătorul, alta.
1. Şedeţi confortabil. Uniţi degetul mare al fiecărei mâini cu arătătorul corespunzător şi odihniţi mâinile pe genunchi în această poziţie.
2. Inhalaţi pe nas numărând până la 4 şi vizualizaţi o lumină albă care intră în inimă.
3. Expiraţi pe gură numărând până la 4, vizualizând lumina albă, mişcându-se de la inimă spre centrul ki (hara), având următorul gând în minte: „Ia această energie vitală şi  stocheaz-o în centrul hara.
4. Repetaţi inspiraţia şi expiraţia de încă trei ori, deci în total de patru ori pentru fiecare deget în parte (inelar, mijlociu şi mic). La ultima expiraţie din fiecare serie, ţineţi-vă respiraţia numărând până la 20 (apnee 20 secunde).
5. Schimbaţi degetul mare la următorul deget (mijlociu).
6. Repetaţi mişcările de la 2 la 4, de 9 ori, în total deci 10x4=40 respiraţii pentru toate degetele, mutând degetul mare la următorul deget mereu, ajută la numărarea grupului de câte 10 respiraţii.

Invocaţie către Chakra Unificată
Deschizându-mi inima (chakra 4) într-o frumoasă sferă de Lumină, care permite să mă extind, Inspir Lumina prin centrul inimii mele, permiţând Luminii să se extindă.
Înglobând chakra  mea de la gât (5) şi chakra mea din plexul solar (3), Într-un singur câmp unificat de Lumină interioară, Prin şi în jurul corpului meu. Inspir Lumina prin centrul inimii mele, permiţând Luminii să se extindă.
Înglobând chakra mea dintre sprâncene (6) şi chakra mea de la buric (2) Într-un singur câmp unificat de Lumină interioară, Prin şi în jurul corpului meu, Inspir Lumina prin centrul  inimii mele permiţând Luminii să se extindă.
Înglobând chakra coroanei (7) şi chakra de la bază (1), Într-un singur câmp unificat de Lumină interioară, Prin şi în jurul corpului meu, Inspir Lumina  prin centrul inimii mele permiţând Luminii să se extindă.
Înglobând chakra  alfa de deasupra capului şi chakra mea omega de sub coloana vertebrală, Într-un singur câmp unificat de Lumină interioară, Prin şi în jurul corpului  meu, Permit undei lui Metatron să rezoneze între ele. Eu sunt o armonie de Lumină. Inspir Lumina prin centrul inimii mele permiţând Luminii să se extindă.
Înglobând chakra opt de deasupra capului meu şi coapsele mele, Într-un singur camp unificat de Lumină interioară, Prin şi în jurul corpului meu, Permit corpului meu emoţional să se contopească cu cel fizic. Eu sunt o armonie de Lumină.  Inspir Lumina prin centrul inimii mele permiţând Luminii să se extindă.
Înglobând chakra  nouă de deasupra capului meu şi cea din dreptul gambelor mele, Într-un singur câmp unificat de Lumină interioară, Prin şi în jurul corpului meu, Permit corpului meu mental să se contopească cu cel fizic.  Eu sunt o armonie de Lumină. Inspir Lumina prin centrul inimii mele permiţând Luminii să se extindă.
Înglobând chakra zece de deasupra capului meu şi cea de sub picioarele mele, Într-un singur câmp unificat de Lumină interioară, Prin şi în jurul corpului meu, Permit corpului meu spiritual să se contopească cu cel  fizic. Eu sunt o armonie de Lumină. Inspir Lumina prin centrul inimii mele permiţând Luminii să se extindă.

Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!

Afirmaţii pentru echilibrarea energiei
Chakra 1:
„Am încredere deplină în Sinele meu Superior spiritual, care îmi satisface toate necesităţile!”
„Viaţa mea este plină de prosperitate!”
Chakra a 2-a:
„Îmi accept şi ţin cont de sexualitatea mea!”
„Sănătatea mea fizică este puternică şi pură!”
Chakra a 3-a:
„Mă eliberez de toate emoţiile  nerezolvate într-un mod lin şi sănătos!”
„Îmi cer puterea mea ca persoană!”

Chakra a 4-a:
„Dau şi primesc dragoste, liber şi cu uşurinţă!”
„Mă iert pe mine şi pe alţii în totalitate pentru erori şi judecăţi trecute!”
Chakra a 5-a:
„Cu uşurinţă şi graţie îmi exprim cele  mai adânci sentimente! 
Chakra a 6-a:
„Viziunea mea interioară este clară şi puternică!”
„Am încredere deplină în intuiţia şi viziunea mea interioară!”
Chakra a 7-a:
„Îmi accept şi ţin cont de spiritualitatea mea!”

Alte afirmaţii
„Îmi  dau permisiunea de a avea o sănătate perfectă sau a funcţiona în stare  de perfectă sănătate!”
„Îmi dau permisiunea (sunt binevoitor) ca fiecare celulă să se poată descărca de tensiuni şi energii nefavorabile!"
„Am control  deplin asupra corpului meu, asupra căruia îmi iau întreaga responsabilitate !”
„Dacă desfiinţez cauza, efectul va înceta să existe!”.

Materialul, în format electronic, complet, poate fi achiziţionat prin comandă. Comandă aici!

Un comentariu:

Anonim spunea...

Spuneti ca toate chakrele au acelasi sens de rotatie,dar in desenul alaturat se vede ca au sensuri "alternative",cum e pana la urma ?