joi, 23 februarie 2012

Ce este ReiKi? [1]

Arta  punerii mâinilor spre vindecare este la fel de veche ca şi munţii; oamenii au practicat punerea mâinilor  încă de la începutul timpurilor. Este un instinct natural să pui mâna pe cel rănit sau bolnav.  Mamele  sunt un exemplu în acest sens: când copilul este rănit, mama pune mâna pe locul lovit. Atingerea  umană  înseamnă vindecare şi dragoste.  Această energie este cunoscută sub mai multe nume: Chi -la chinezi, Prana -la hindusi, Ruach -la evrei, Ki -la japonezi, Mana -la indieni, Ka -la egipteni, Pneuma -la greci.  Hippocrates o numea "forţa tămăduitoare a naturii", Paracelsus- numia, Hermes Trismegistos-telesma, Dr. Wilhelm Reich -orgon; cercetătorii ruşi amintesc de energie bioplasmică, ştiinţa modernă vorbeşte despre o energie cosmică şi acest şir ar putea continua. Şi tot din acest şir face parte Harul Duhului Sfânt la creştini.
Toate aceste denumiri au caracteristicile/înţelesurile lor proprii, se deosebesc între ele prin locul şi perioada în care au fost folosite, formând însă o familie; ele vorbesc despre aceeaşi forţă. ReiKi nu este o religie, dar vorbeşte despre baza tuturor religiilor străvechi, adică despre Iubire. Este prezent în toate fenomenele existente, cu sau fără suflet.
Această energie este una şi aceeaşi cu energia folosită de practicanţii ReiKi. Vindecătorul ReiKi are acces la această energie într-un mod mult mai eficient, datorită  Iniţierii pe care o primeşte, care elimină blocajele din canalele de energie ale corpului său. Iniţierea (punerea pe lungime de undă cu energia ReiKi) îi creşte vindecătorului propria energie vitală. În  acelaşi timp, conectează  practicantul ReiKi cu sursa de energie Ki. Această sursă poate fi numită în orice fel omul doreşte:  energia marii zeităţi, energia lui Dumnezeu, energia sursei primare. ReiKi nu are legătură cu nici o religie. Aşa că, vă rog, numiţi energia  oricum vă face  plăcere. Eu, personal, numesc această energie ca venind de la Dumnezeu Creatorul, Dum-nezeu cel Prea Înalt.
Iniţierea propriu-zisă nu este o şedinţă de vindecare. Iniţierea creează un vindecător.  Acesta este numit gradul ReiKi 1. Persoana iniţiată primeşte un dar magic de la Dumnezeu. După ce a primit gradul ReiKi 1, nu are altceva de făcut decât să pună mâinile pe propriul corp, sau pe al altcuiva, şi energia va începe să curgă prin mâinile sale.
Când se începe practica ReiKi, se pot experimenta lucruri noi, deosebite. Unii simt mai mult decât alţii. Unii nu simt nimic. Dar, oricum ar simţi ei, sigur canalizează energia. Se poate simţi căldură în mâini, ca şi cum ar exista o conexiune la o reţea electrică. Dar, de câte ori se pune mâna pe propria persoană sau pe altcineva, energia este acolo.
ReiKi nu este numai pentru cei ce vor să practice vindecarea, deci să devină vindecători, ci este şi pentru oamenii simpli, care nu au aspiraţii de acest gen, ci numai doresc să se perfecţioneze din  punct de vedere spiritual. Iniţierile ReiKi dau posibilitatea vindecării propriei peroane, atât fizic, cât şi spiritual. Este un mod foarte bun de a abandona vechi obişnuinţe sau dependenţe, de  vindecare la nivel mental şi emoţional. Oamenilor care au avut probleme de sănătate sau sănătate precară  toată viaţa lor sau celor care au suferit de dezechilibru mental, lear fi recomandată iniţierea în ReiKi. Vindecarea este uşurată, de tehnicile de vindecare arătate în continuare. Aceleaşi poziţii sunt folosite şi pentru vindecarea altora. După primirea iniţierii, ar fi o idee bună de a se face în fiecare zi tratament de autovindecare şi, dacă este posibil, şi pe alţii; deci, Energia trebuie folosită. Aceasta ajută la aşezarea şi la obişnuinţa organismului cu energia şi, de asemenea, la obişnuinţa psihologică cu ea. Situaţia aceasta poate dura aproape o lună.
Folosind ReiKi , pentru a vindeca o problemă,  de cele mai multe ori se reuşeşte şi vindecarea altei afecţiuni. De multe ori, durerea apare în cu totul alt loc decât acolo unde este afecţiunea. De exemplu: migrena cauzată de stres emoţional; vindecarea migrenei produce şi vindecare emoţională.
Vindecătorul ReiKi, trebuie să ţină cont că bolile îşi au originea în modificările produse  în trupurile emoţional şi mental, transmise  ulterior corpului fizic (îmbolnăvire); altfel spus, au cauze psiho-somatice. Dacă se reduce cauza, efectul dispare. Vindecătorii trebuie să încurajeze o-mul să vorbească, să se confeseze (problemele emoţionale sunt cauza îmbolnăvirilor în trupul fizic). Prin confesare, se poate descoperi metoda de vindecare şi cauza îmbolnăvirii. Este posibil ca vindecătorii să fie martorii unor teribile dezvăluiri, dar nu trebuie să participe la confesare (să nu se teamă, să nu se mire, să nu judece). Aceasta este parte a procesului de vindecare. Energia  fricii trebuie mutată în dragoste, asta înseamnă să se dea pacientului sprijin  prin Iubire. Acceptând confesiunea pacientului, i se dă posibilitatea acestuia să descopere el însuşi sursa sau sursele răului, care pot fi experienţe chiar din vieţi precedente. Dacă un pacient devine emoţional şi vindecătorul  simte că nu poate face faţă situaţiei, doar se cere în gând ajutor de la ghizii ReiKi. Fiind calm, universul va oferi soluţia. Vindecătorul trebuie să fie convins  că prin şedinţa de vindecare pe care o face, el însuşi a mai crescut spiritual un pic. Ca vindecător ReiKi, trebuie să se înţeleagă că vindecarea nu este totdeauna posibilă, pentru că boala în sine poate fi o parte a rostului omului în viaţa lui (Karma).
Dacă omul moare, înţelege că moartea însăşi este parte a procesului de vindecare spirituală a acelui om (moartea însăşi, de cele mai multe ori, este un proces mai puţin traumatic decât procesul naşterii). Societăţile moderne neagă moartea (ele doresc s-o blocheze), ele  au impresia că, dacă  neagă moartea  ea nu va veni. Moartea se întâmplă în orice loc şi în fiecare zi. Trebuie să înţelegem că ea nu este decât o tranziţie. În timpurile pe care le trăim, moartea poate fi ocolită prin procesul de ascensiune (Învierea din morţi , în cursul vieţii fizice pământeşti). Spiritul nu se mai reîncarnează. Acesta este un proces continuu. Înviaţii din morţi sunt marii maeştrii spirituali, sfinţii, marii iniţiaţi.
Se întâmplă uneori ca vindecarea să fie blocată voit de către pacient; asta se întâmplă, de obicei, când pacientul nu crede în vindecare. De aceea trebuie  întotdeauna ca pacientul să-şi dea acceptul  de a fi vindecat. Aceasta va însemna că este deschis colaborării cu energia. Este posibil ca pacientul să se simtă temător (anxios); în acest caz, dacă se perseverează cu dragoste, se va putea elimina  blocajul. Atenţie, însă! Este întotdeauna la alegerea pacientului dacă vrea  sau nu vrea să se vindece spiritual. Nu poate fi nimeni forţat să se vindece.
ReiKi relaxează şi întinereşte.  Mulţi  pot critica ReiKi cum că nu poate să facă organe amputate să crească la loc sau că nu poate corecta defecte congenitale. Acestora le răspund că nu este decât o limită a sistemului prezent. Dacă nu este la alegerea sufletului de a suferi mutilarea în timpul acestei vieţi, pot spune cu convingere că prin ajutorul lui Dumnezeu orice se poate realiza.
Programarea divină, în conformitate cu creaţia,  presupune  perfecţiu-nea, iar perfecţiunea este una cu iubirea. ReiKi este iubire, aşa că, atunci când se lucrează cu ReiKi, nu trebuie  să se impună autolimitarea; fiecare vindecare ReiKi se face cu gândul finalităţii vindecării în minte (a vindecării totale). În acest caz, când Karma pacientului permite, rezultatul vin-decării  va fi Perfecţiunea, în conformitate cu  voinţa divină. Acest lucru se întâmplă  chiar dacă vindecătorii nu pot înţelege totul, în mod deplin. Dacă  întotdeauna  există punerea de acord cu Voinţa Divină, când se foloseşte energia Ki,  surprinde obţinerea de rezultate uimitoare, chiar şi a-supra celor cu boli terminale.
Nu  trebuie  să  existe teama că se poate lua boala  altora, chiar dacă aceasta este transmisibilă.  Acest  lucru nu se va întâmpla pentru că există protecţia dată de ghizii ReiKi (entităţi de lumină)şi de Dumnezeu; mai mult chiar, dacă se vor face mai multe vindecări, se va realiza autovinde-carea de mai multe probleme. Credincioşi fiind principiilor ReiKi, fără a deturna religia şi sistemul de credinţe al altora, făcând tot ceea ce este de  făcut cu iubire, renunţând  la propriul Ego şi lăsând doar ca energia ReiKi  să curgă şi să lucreze, rezultatele vor fi în concordanţă cu binele şi planul divin.
<Deschideţi  uşa  Magicului  în viaţa voastră şi deveniţi una cu Dum-nezeu! Din ce  veţi renunţa mai mult la Ego sau Eu, mai mult din acea e-nergie va curge prin voi.>
Vârsta  nu este un impediment pentru ReiKi. Copiii pot fi iniţiaţi  la orice vârstă, astfel, ei îşi încep viaţa pe drumul servirii altora. ReiKi nu este numai pentru cei ce vor să facă  vindecare  pe alţii, ci este pentru toată lumea. Fiind  pe lungime  de undă cu Dumnezeu (prin iniţiere), eşti mai a-proape de perfecţiune.

Niciun comentariu: